TV Seriály  |   eNabídka  |   Hory  |   Rozhledny  |   Kavárny  |   Města a obce  |   eFirmy & eFIRMS  |
Dnes má svátek, je , jaký je týden ?
  ecnea | 4waw ||  login  | setup 

ssid:
i1.czMOBIL | TABLET | PC | TV | 4K |(547)


(685)()(28)


(91)


(82)


(24)


(14)


(2794)


(3)


(35)


(13)


(65)


(275)


(12)


(515)


(142)


(440)


(23)


(51)


(120)


(685)


(208)


(15)
Hlavní
Kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  nalezeno: 109
Kostel sv. Matouše

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Dobroměřice
Okres: Louny
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
V lodi kostela jsou nástěnné gotické malby, ve věži kostela zvon z 15. století a socha sv. Václava. Kostel je přístupný během mše.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Petra

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Louny
Okres: Louny
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Nejstarší budovou v Lounech je kostel sv. Petra, jehož románská loď pochází z konce 12. století. Dnešní podoba kostela je výsledkem přestavby v letech 1451?1463. K rekonstrukci nejspíš významně přispěli páni z Černčic, zbohatlí měšťané, neboť jejich erb je umístěn nad západním portálem. Tehdy byla důkladně opravena loď a postaven zcela nový gotický presbytář. Současně vedle kostela vyrostla kostnice a dřevěná zvonice. Velmi zajímavým prvkem byla kamenná kazatelna vystupující z jižní zdi, která mohla sloužit promluvám jak pod širým nebem, tak uvnitř lodi. Během josefínských reforem byl hřbitov i s kostelem zrušen a měl být rozebrán na stavební materiál. Roku 1871 kostel koupil cítolibský zbohatlík František Hýra, který si chtěl z kostela udělat rodinnou hrobku. Rekonstrukce se ujal rovněž cítolibský rodák Josef Mocker, ovšem do Hýrova bankrotu v roce 1875 byla velkorysá přestavba realizována jen částečně. Kostel připadl opět městu a v jeho majetku je dodnes.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Českobratrské církve evangelické

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Louny
Okres: Louny
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Evangelický sbor, který v 70. letech 19. století v Lounech zakládal Jan Karafiát, se zprvu scházel v kostel sv. Petra nebo v domě v Prokopově ulici. V roce 1932 si evangelická obec postavila nový kostel ve funkcionalistickém stylu podle projektu lounského architekta Pavla Bareše. O čtyři roky později byl přistavěn byt faráře, poté i malá modlitebna, ale objekt nebyl zcela realizován. Modernistická skeletová železobetonová konstrukce je výraznou dominantou této části města. V 50. letech 20. století byly do kostela přestěhovány velmi cenné varhany ze zrušeného sboru Prokopa Velikého v Teplicích. Postavil je v roce 1874 drážďanský varhanář Friedrich Nicolaus Jahn. Pro přílišnou velikost nemohly být instalovány na kůr, proto byly netradičně umístěny do presbytáře a výrazně tak změnily celkový ráz liturgického prostoru.
Vznik: Zánik: err
_NO
Černčice

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Černčice
Okres: Louny
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Původně románský kostel z 2 pol. 12.stol ,barokní přístavba .Ve špatném Stavu
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Petra a Pavla

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Sutom
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Mikuláše

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Velké Žernoseky
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Na malém návrší nedaleko zámku stojí Kostel sv. Mikuláše postavený v roce 1516. Jeho věž je dokonce ze 14. stol. Jedná se o jednolodní kostel s trojboce uzavřeným kněžištěm a hranolovou věží. Při severní straně sakristie.Na západní straně pozdně gotický portál, na jižní straně boční portál.
Vznik: Zánik: err
_NO
Katedrála Sv. Štěpána

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Litoměřice
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Vznik se datuje k roku 1057. Když kolem r. 1057 založil kníže Spytihněv II. Kolegiátní kapitulu u kostela sv. Štěpána, byl to zřejmě již kamenný kostel, protože zakládací listina o něm hovoří jako o bazilice. Románský kostel, který byl později ve 14. století goticky přestavěn, byl v letech 1662-64 zbořen. Bezprostředně poté byla ve stylu raného baroka vystavěna v letech 1664-68 dnešní katedrála stavitelem italského původu. Stavby se zúčastnil též Domenico Orsi a pravděpodobně i Giulio Broggio. Zvenčí vypadá jako trojlodní bazilika, ale uvnitř je jednotný prostor se třemi průchozími kaplemi po obou stranách, které se arkádovitě otevírají do lodi. Katedrála má délku 50 metrů, výšku 20,50 metrů a šířku v lodi i s kaplemi 22 metrů. Průčelí bylo navrženo se dvěma věžemi a ty byly sneseny do výše hlavní římsy a neznatelně začleněny do prospektu průčelí. Barokní katedrála, ani předchozí gotický chrám, neměly původně věž. Samostatnou věž mimo kostel začal stavět biskup Hugo hrabě Koenigsegg (1711-1720), ale stačil vybudovat jen 11 metrové základy, na něž postavili dřevěnou barokní zvonici. Až biskup Antonín L. Frind (1879-81), známý historik, vyvolal dostavbu věže, která byla vystavěna až v letech 1883-89 podle návrhu vídeňského architekta Heinricha Ferstela, litoměřickým stavitelem Franzem Sanderem. Na spojovacím oblouku mezi katedrálou a věží se nachází osobní znak 14. litoměřického biskupa.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Ludmily

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Litoměřice
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Řád kapucínů, který se objevil v Litoměřicích v roce 1627, tu získal celkem 27 domů zpustošených během třicetileté války. Na jejich místě byl vystavěn v letech 1647-48 barokní klášter a v roce 1656 barokní kostel, který stavěl Jan Koch z Ústí nad Labem. Hlavní oltář, z doby kolem roku 1660 s obrazem sv.Ludmily, je dílem Tobiase Pocka. Kostel byl upravován ještě v roce 1848. Před kostelem je umístěna socha sv.Jana Nepomuckého z doby po r.1729. Vedle stojí misijní kříž z roku 1840. Dnes je v bývalém klášteře internát střední pedagogické školy.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Petra a Pavla

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Úštěk
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel byl postaven v letech 1764?72 na místě staršího kostela sv. Michala ze 14. století, ve slohu pozdního baroka. Na římse západního průčelí jsou po obou stranách věže umístěny sochy sv. Petra a Pavla z doby kolem roku 1770. Nejcennějším z vybavení interiéru je obraz od Karla Škréty z roku 1656, který zobrazuje pannu Marii v rozhovoru se sv. Petrem a Pavlem. Je umístěn na hlavním oltáři. Za pozornost stojí kamenná křtitelnice nezvyklého typu a rokokových tvarů. Dřevořezby jsou dílem místního řezbáře Jiřího Vančury, který je také tvůrcem vyřezávané kazatelny. Skříně varhan se dochovaly původní podle Lauterera, postavil je truhlář Ambrož Tauchmann z Hoštky. Stroj varhan je novější, z roku 1915, od Jindřicha Šifnera z Hoštky.Rekonstrukce vnějšího pláště kostela probíhala v letech 1999?2002, objekt byl poté slavnostně nasvícen.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Nejsvětější Trojice

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Úštěk
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Katolický kostelík z doby předbělohorské. Stavba je barokní až na západní vchod s lomeným obloukem. Dnes slouží k pietním účelům jako rozlučková kaple.
Vznik: Zánik: err
_NO
Svatý Havel

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Bílý Kostelec
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel byl postaven roku 1733 z financí hraběnky Šporkové. Dnešní podobu získal během 70. let 20. století. Původní stavba byla z lomového kamene, doplněná cihlami, tvořená obdélníkovou lodí bez klenby a půlkruhovým presbytářem s valenou klenbou. V interiéru se nacházel sloupkový oltář s několika vyřezávanými sochami a dva boční oltáře sv. Jana Nepomuckého a sv. Kateřiny. Do dnešní doby se zachovaly obvodové zdi v téměř původním stavu. Stavba je beze střechy, pouze presbytář má dodnes klenbu.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Hoštka
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel byl vystavěn na místě starší kaple z 15.století, která patřila k městskému špitálu. Stejně jako špitál sloužila kolem jedoucím cestujícím, nemocným, ale i chudině. Obě budovy již stály za hranicí městečka Hoštky, kterou tvořilo na jižní straně koryto Obrtky. Kaple nebyla dlouho udržovaná a chátrala. Po jejím zboření se ujal stavby nové kaple roku 1612 majitel roudnického panství Zdeněk Vojtěch z Lobkovic, jehož erb zdobil čelní štít nad vchodem. V roce 1756 došlo k další barokní přestavbě, při které získala kaple nynější rozměry kostela. V kostelíku jsou umístěny tři oltáře zasvěcené Panně Marii, sv. Janu a sv. Terezii a obraz Nanebevzetí Panny Marie, který maloval litoměřický malíř Czech. Za prohlédnutí stojí i soška Hoštecké Madony s Jezulátkem. Jedná se o kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Otmara

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Hoštka
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Jedná se o jednolodní barokní stavbu s odsazeným polygonálním gotickým presbytářem, na severní straně s mohutnou hranolovou renesanční věží a na jižní straně se sakristií. Ze střechy vystupuje sanktusník. Ve věži kostela jsou umístěny věžní hodiny, které vyrobila pražská hodinářská firma L. Hainze v roce 1929. Jedná se o masivní stroj s děleným litým rámem, bronzovými koly a ocelovými hřídelemi. V roce 1998 byl hodinový stroj kompletně zrestaurován.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Antonína Paduánského

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Štětí
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Původní hřbitovní kaple sv. Antonína Paduánského na místě původního druhého městského hřbitova v dnešních Bezručových sadech. Kaple postavená roku 1850 v novorománském slohu byla generálně rekonstruována v roce 1995 a nyní slouží jako evangelická modlitebna.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple Nejsvětější Trojice

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Štětí
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kaplička, postavená v pozdně barokním slohu na konci 18. stol., údajně postavená na místě hromadného hrobu padlých vojáků z bitvy, která se odehrála na území, kde nyní stojí fabrika.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Šimona a Judy

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Štětí
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Farní kostel, zasvěcený svatým apoštolům Šimonu a Judovi, byl pravděpodobně součástí nejstaršího osídlení ve Štětí. Podle spisovatele Friedricha Bernaua měla obec kostel již v roce 1300, fakticky je však doložen až k r. 1352 v papežských registrech. Původní podobu kostela a jeho případné přestavby neznáme. Prý vyhořel v prvé polovině 15. stol., snad za husitských válek, a rekonstruován ze dřeva prý byl k r. 1452 (?).Jedna z největších vodních katastrof v únoru r. 1784 zničila starý kostelík s farou a postiženo bylo i 72 obytných domů. Z původního kostela přečkala přírodní kalamitu asi pouze věž zvonice, vyzděná z opukových kvádrů. Hned v létě po zničující povodni, roku 1784 , byl položen základní kámen k výstavbě nového chrámu za přítomnosti patronky kostela Marie Ludmily, kněžny z Lobkowicz. Po dokončené obnově kostela v r. 1785 v pozdně barokním slohu, jak je známý doposud, jej později v r. 1930 jedenkrát restauroval architekt Jaroslav Major z Prahy. Pouze tašková krytina se dočkala generální opravy v letech 1998 ? 2000.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Jana Křtitele

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Počeplice
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Pseudogotický kostelík sv. Jana Křtitele ze 2. poloviny 19. století stojí na návsi ulicového typu. Má podélný půdorys s půlkruhovým závěrem a nad průčelím je čtyřboká věžička.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Anny

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Verneřice
Okres: Děčín
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel pochází ze 14. století. Několikrát byl přestavován. Jediné, co se z původní stavby dochovalo, je obvodová zeď presbytáře a spodní část věže.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Ústí nad Labem
Okres: Ústí nad Labem
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Původní románský kostel byl na přelomu 15. a 16. století přestavěn do gotické podoby. Jedná se o trojlodní kostel s osmibokou schodišťovou vížkou, která se nachází v jeho severozápadním rohu. Uvnitř kostela se nachází pozdně gotický hlavní oltář.
Vznik: Zánik: err
_NO
Evangelický kostel

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Trmice
Okres: Ústí nad Labem
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Novogotický evangelický kostel z roku 1907 byl postaven jako součást kláštera kongregace Chudých služek Kristových. Evangelická církev dostala kostel k užívání až v roce 1945.
Vznik: Zánik: err
_NO
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  nalezeno: 109


vzkazy | chyby |
Copyright (c) 2007 - 2021 Kolektiv autorů , všechna práva vyhrazena.
Vyrobily eFirmy.cz, SDE, Cemarccom Česká republika

free counters

TOPlist