TV Seriály  |   eNabídka  |   Hory  |   Rozhledny  |   Kavárny  |   Města a obce  |   eFirmy & eFIRMS  |
Dnes má svátek, je , jaký je týden ?
  ecnea | 4waw ||  login  | setup 

ssid:
i1.czMOBIL | TABLET | PC | TV | 4K |(550)


(685)()(28)


(91)


(82)


(24)


(14)


(2794)


(3)


(35)


(13)


(65)


(275)


(12)


(515)


(142)


(440)


(23)


(51)


(120)


(685)


(208)


(15)
Hlavní
Kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  nalezeno: 2794
Kaple Nejsvětější Trojice

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Štětí
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kaplička, postavená v pozdně barokním slohu na konci 18. stol., údajně postavená na místě hromadného hrobu padlých vojáků z bitvy, která se odehrála na území, kde nyní stojí fabrika.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Šimona a Judy

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Štětí
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Farní kostel, zasvěcený svatým apoštolům Šimonu a Judovi, byl pravděpodobně součástí nejstaršího osídlení ve Štětí. Podle spisovatele Friedricha Bernaua měla obec kostel již v roce 1300, fakticky je však doložen až k r. 1352 v papežských registrech. Původní podobu kostela a jeho případné přestavby neznáme. Prý vyhořel v prvé polovině 15. stol., snad za husitských válek, a rekonstruován ze dřeva prý byl k r. 1452 (?).Jedna z největších vodních katastrof v únoru r. 1784 zničila starý kostelík s farou a postiženo bylo i 72 obytných domů. Z původního kostela přečkala přírodní kalamitu asi pouze věž zvonice, vyzděná z opukových kvádrů. Hned v létě po zničující povodni, roku 1784 , byl položen základní kámen k výstavbě nového chrámu za přítomnosti patronky kostela Marie Ludmily, kněžny z Lobkowicz. Po dokončené obnově kostela v r. 1785 v pozdně barokním slohu, jak je známý doposud, jej později v r. 1930 jedenkrát restauroval architekt Jaroslav Major z Prahy. Pouze tašková krytina se dočkala generální opravy v letech 1998 ? 2000.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Jana Křtitele

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Počeplice
Okres: Litoměřice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Pseudogotický kostelík sv. Jana Křtitele ze 2. poloviny 19. století stojí na návsi ulicového typu. Má podélný půdorys s půlkruhovým závěrem a nad průčelím je čtyřboká věžička.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Čtrnácti svatých pomocníků

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Mělník
Okres: Mělník
Kraj:Středočeský
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel Čtrnácti svatých pomocníků v těsném sousedství bývalého kapucínského kláštera dnešního sídla Regionálního muzea. Jedná se o barokní stavbu která vznikla v letech 1750-1753 byl vybudován řádem kapucínů.
Vznik: Zánik: err
_NO
Chrám sv. Petra a Pavla

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Mělník
Okres: Mělník
Kraj:Středočeský
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Z původně románské stavby z přelomu 10. a 11. století byl koncem 15. století přestavěn Johanem Spiessem z Frankfurtu, dvorním stavitelem krále Vladislava II. Jagelonského, ve slohu pozdní gotiky. Pod kněžištěm proboštského chrámu zaujímá prostornou kryptu mělnické kostnice, jedna z nejzajímavějších v Čechách. Do dnešní podoby ji odborně upravil a zpřístupnil univ. profesor Jindřich Matiegka.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Havla

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Mladá Boleslav
Okres: Mladá Boleslav
Kraj:Středočeský
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Původně goticko-renesanční kostel byl postaven na hřbitově, který byl založen v roce 1539. Pohřbívalo se zde do poloviny 19. století. Kostel byl v 18. století přestavěn do barokní podoby.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Barbory

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Zahrádky
Okres: Česká Lípa
Kraj:Liberecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Barokní kostel stojí na místě zaniklé středověké vsi Mnichov. Má renesanční původ, který dokládá letopočet 1582 na zdi kolem kostela. Do dnes se zachovala dřevěná kazatelna, rozměrná trojramenná kruchta a hlavní oltář.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Nejsvětější Trojice

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Hostíkovice
Okres: Česká Lípa
Kraj:Liberecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Není přesně doložen rok založení kostelíka, první zmínka je z roku 1352
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Všech svatých

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Stvolínky
Okres: Česká Lípa
Kraj:Liberecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel Všech Svatých ve Stvolínkách. Tak jako je zámek ve Stvolínkách v havarijním stavu, tak totéž se dá říci i o kostelu.Je zmiňován již od 14.století, původně tu stával dřevěný kostel, později byl nahrazen gotickou kamennou stavbou a pokládá se za jeden z nejstarších kostelů v Čechách.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Anny

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Verneřice
Okres: Děčín
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel pochází ze 14. století. Několikrát byl přestavován. Jediné, co se z původní stavby dochovalo, je obvodová zeď presbytáře a spodní část věže.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Ústí nad Labem
Okres: Ústí nad Labem
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Původní románský kostel byl na přelomu 15. a 16. století přestavěn do gotické podoby. Jedná se o trojlodní kostel s osmibokou schodišťovou vížkou, která se nachází v jeho severozápadním rohu. Uvnitř kostela se nachází pozdně gotický hlavní oltář.
Vznik: Zánik: err
_NO
Evangelický kostel

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Trmice
Okres: Ústí nad Labem
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Novogotický evangelický kostel z roku 1907 byl postaven jako součást kláštera kongregace Chudých služek Kristových. Evangelická církev dostala kostel k užívání až v roce 1945.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Jakuba staršího

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Světec
Okres: Teplice
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Jiří

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Obrnice
Okres: Most
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Původně barokní kostel byl postaven na konci 17. století. V 19. století byl přestavěn v pseudorománském slohu. Jedná se o jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Antonína Paduánského

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Velemyšleves
Okres: Louny
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Novorománský kostel sv. Antonína pochází z roku 1863.
Vznik: Zánik: err
_NO
Evangelický kostel

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Žatec
Okres: Louny
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Evangelický kostel byl postaven v roce 1897 v pseudorenesančním stylu.
Vznik: Zánik: err
_NO
Chrám Nanebevzetí Panny Marie

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Žatec
Okres: Louny
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Václava

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Žatec
Okres: Louny
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
První zmínka o něm pochází z roku 1357, ale je pravděpodobné, že vznikl již dříve
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Vavřince

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Rokle
Okres: Chomutov
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Původně románský kostelík, rozšířený a přestavovaný v patnáctém a osmnáctém století. Původní kostelík, dnešní presbytář, je nízká obdélná stavba spůlkruhovou apsidou na východním konci, na severu.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Nejsvětější Trojice

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Klášterec nad Ohří
Okres: Chomutov
Kraj:Ústecký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Dominantní barokní kostel Nejsvětější Trojice pochází z let 1665-1670. Postaven byl dle architekta Carla Luraga.
Vznik: Zánik: err
_NO
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  nalezeno: 2794


vzkazy | chyby |
Copyright (c) 2007 - 2021 Kolektiv autorů , všechna práva vyhrazena.
Vyrobily eFirmy.cz, SDE, Cemarccom Česká republika

free counters

TOPlist