TV Seriály  |   eNabídka  |   Hory  |   Rozhledny  |   Kavárny  |   Města a obce  |   eFirmy & eFIRMS  |
Dnes má svátek, je , jaký je týden ?
  ecnea | 4waw ||  login  | setup 

ssid:
i1.czMOBIL | TABLET | PC | TV | 4K |(550)


(685)()(28)


(91)


(82)


(24)


(14)


(2794)


(3)


(35)


(13)


(65)


(275)


(12)


(515)


(142)


(440)


(23)


(51)


(120)


(685)


(208)


(15)
Hlavní
Kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  nalezeno: 2794
Filiální kostel Nanebevstoupení Páně

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Dolní Marklovice
Okres: Karviná
Kraj:Moravskoslezský
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Dřevěný kostel byl postaven v roce 1739 na místě staršího dřevěného kostela sv. Mikuláše, jenž byl v roce 1654 odňat luteránům. Z jeho architektury zaujme masívní štenýřová věž. V interiéru si zasluhuje pozornost vedle hodnotného barokního a klasicistního mobiliáře především obnovená bohatá barokní výmalba. Je filiálním kostelem farnosti Petrovice u Karviné.
Vznik: Zánik: err
_NO
Farní kostel sv. Anny

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Rychvald
Okres: Karviná
Kraj:Moravskoslezský
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Tento kostel patří k nejstarším zděným kostelům na Těšínsku. Byl postaven jako luterský v gotizujícím stylu v roce 1596 Bernardem Barským z Baště, držitelem rychvaldského panství. Jeho osobu připomíná několik kamenných heraldických památek v interiéru. V první polovině 17. století kostel převzali katolíci. Z novogotického mobiliáře zůstal zachován hlavní oltář z roku 1895.
Vznik: Zánik: err
_NO
Farní kostel Narození Panny Marie

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Orlová
Okres: Karviná
Kraj:Moravskoslezský
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Orlová se svým farním chrámem Narození Panny Marie představuje nejen nejstarší poutní místo na Těšínsku, nýbrž se řadí mezi lokality spjaté s počátky křesťanství v této části Slezska vůbec. Správa místa náležela od středověku až do poloviny 20. století (s výjimkou období reformace) po staletí benediktinům. V letech 1903?1906 byla realizována velkorysá přestavba kostela. Z původního gotického chrámu z poloviny 15. století se dochoval presbytář s uctívaným gotickým deskovým oltářem, jenž je údajným darem sv. Hedviky.
Vznik: Zánik: err
_NO
Farní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

( web: http://rkftesin.webnode.cz )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Český Těšín
Okres: _NO
Kraj:Moravskoslezský
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel byl postaven jezuity v levobřežní části Těšína mezi lety 1893?1894 jako trojlodní novogotický objekt podle projektu vídeňského architekta Ludwiga Zatzky. V meziválečném období se stal farním kostelem nově vzniklého města Český Těšín. V letech 1947?1977 při kostele sídlila apoštolská administratura pro československou část vratislavské arcidiecéze. V kostele jsou uloženy ostatky těšínského rodáka a jezuity sv. Melichara Grodeckého (1584?1619).
Vznik: Zánik: err
_NO
Farní kostel sv. Petra z Alkantary

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Karviná
Okres: Karviná
Kraj:Moravskoslezský
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel byl postaven hrabětem Františkem Vilémem Laryšem ze Lhoty v letech 1736?1737 na místě staršího polodřevěného kostela sv. Martina. Se zahájením těžby černého uhlí ve druhé polovině 19. století bylo přímo pod kostelem vytěženo 27 slojí černého uhlí, což způsobilo pokles objektu o 34 metrů a vychýlení o 6,8 metrů od původní osy. Zachráněný barokní kostel, jenž se pyšní přídomkem ?čeká Pisa? je jedním z posledních reliktů původní Karviné, která zcela zanikla v důsledku důlních škod.
Vznik: Zánik: err
_NO
Farní kostel Povýšení sv. Kříže

( web: http://www.farnost-karvina.cz )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Fryštát
Okres: Karviná
Kraj:Moravskoslezský
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Jde o původní hlavní kostele samostatného města Fryštátu. Až do 18. století byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Jedná se o hodnotnou gotickou stavbu, kterou několikrát poškodil požár, nejvážněji v letech 1511 a 1791. Mohutná věž byla vybudována v první polovině 16. století, v roce 1611 byla ke kostelu přistavěna tzv. moravská kaple (dnes sv. Jana Nepomuckého). Pozornost přitahuje především milostný obraz Panny Marie Fryštátské z roku 1694. Na dvou stěnách gotické boční kaple sv. Mikuláše byly nedávno objeveny a restaurovány středověké unikátní nástěnné malby z poloviny 15. století. Malby představují hagiografické celky ze života a umučení sv. Barbory a sv. Kateřiny Alexandrijské. V kapli je umístěn rovněž renesanční náhrobník Václava Cigána ze Slupska z poslední čtvrtiny 16. století.
Vznik: Zánik: err
_NO
Farní kostel sv. Tomáše

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Bělá pod Pradědem
Okres: Jeseník
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel byl postaven v letech 1726?1730 nákladem vratislavského kanovníka Karla Maxmiliána z Fragsteinu podle projektu jezuity Kryštofa Tausche. Jedná se o hodnotnou jednolodní barokní stavbu s kompaktním mobiliářem z doby vzniku kostela (sochařské a řezbářské práce Kristiána Kellera st.). Zařízení kostela, některé liturgické předměty a zvon jsou opatřeny Fragsteinovými erby.
Vznik: Zánik: err
_NO
Filiální (hřbitovní) kostel sv. Kříže, Heleny a Barbory

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Javorník
Okres: Jeseník
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel je nejlépe dochovanou středověkou sakrální stavbou a jednou z nejcennějších památek na Jesenicku. Jeho vznik je kladen do 60. let 13. století. Jedná se o jednoduchou masivní stavbu s mírně zaklenutým presbytářem a plochostropou lodí. Hlavice dvou kamenných příporových konzol v presbytáři nesou atributy evangelistů Marka a Matouše. Charakteristickým prvkem je gotický portál z 60. let 13. století v jižní zdi lodi.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Františka Serafínského

( web: http://www.chocen.farnost.cz )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Choceň
Okres: Ústí nad Orlicí
Kraj:Pardubický
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
První zmínky o choceňském kostelu pocházejí z poloviny 14. století. Konkrétně je kostel uváděn jako farní k roku 1350 v popisu pražské diecéze. Z původního dřevěného kostela se nic nedochovalo, protože v průběhu času třikrát vyhořel (v letech 1602, 1659 a 1725). Nynější kostel byl postaven v rozmezí let 1728-1733 ze jmění kostelů filiálních a z příspěvků dobrodinců, zejména hraběte Štěpána Viléma Kinského a pražského arcibiskupa hraběte Ferdinanda Khuenburga, který věnoval ze solné kasy 1500 zlatých. V letech 1728-1729 postavena loď, 1730-1731 presbyterium; roku 1733 byl kostel dokončen, jak hlásá letopočet (An./no/ Ch./risti/ MDCCXXXIII), vytesaný v kamenném obložení hlavního vchodu, položeném k západu. Průčelí hledí k východu k ulici ?Záměstí? a umístěn na něm nad sakristií spojený znak Kinských a Dietrichštejnů (manželkou hraběte Štěpána Viléma Kinského byla Marie Josefa Antonína Rozárie hraběnka Dietrichštejnová). Nahoře nika se sochou Krista a na postranních hranolech sochy sv. Petra a Pavla. Od požáru kostela v roce 1725 se sloužily bohoslužby v zámecké kapli, než byl znovu opraven. Kněží tak provizorně bydleli na zámku, protože se znovu stavěla i shořelá fara. Do roku 1895 stála blízko hlavního vchodu do kostela kostnice. Jednalo se o přízemní, trojdílnou budovu z roku 1736, kam byly ukládány kosti nebožtíků, protože starý hřbitov svoji kapacitou už nedostačoval. U kostela se přestalo pohřbívat v roce 1848 a bylo vytyčeno nové místo pro hřbitov ?Na Skalách?. Do dnešních dob se z původní kostnice dochoval pouze nápis v kamenném ostění: ?Smilujte se nade mnou aspoň vy, přátelé moji: Job, kap. 19.1736?, který je nyní umístěn nade dveřmi zvonice.
Vznik: Zánik: err
_NO
Filiální kostel Jména Panny Marie

( web: http://www.farnost-zlatehory.cz )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Rejvíz
Okres: _NO
Kraj:_NO
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Farní kostel v náhorní osadě Rejvíz, proslulé především blízkými rašeliništi, byl postaven v letech 1808?1809 přičiněním jesenického arcikněze a faráře Jana Rothera. Zatímco vnější podoba kostela je klasicistně jednoduchá, interiér překvapí kvalitním mobiliářem z 19. století, působivou výmalbou z roku 1923 i restaurovanými varhanami. Hlavní oltář je dílem slavného sochaře Bernarda Kutzera z blízkého Horního Údolí, kazatelnu zhotovil jeho syn Rajmund.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Nalezení sv. Kříže

( web: )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Staříč
Okres: Frýdek-Místek
Kraj:Moravskoslezský
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Vznik: Zánik: err
Kostel sv. Vavřince

( web: )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Koryčany
Okres: Kroměříž
Kraj:Zlínský
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Vznik: Zánik: err
Betlémská kaple

( web: http://bethlehemchapel.eu )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Praha
Okres: Praha
Kraj:Praha
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Vznik: Zánik: err
Kostel Panny Marie Vítězné

( web: )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Praha
Okres: Praha
Kraj:Praha
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Vznik: Zánik: err
Kostel sv. Jiljí

( web: )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Praha
Okres: Praha
Kraj:Praha
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Vznik: Zánik: err
Kostel sv. Františka z Assisi

( web: )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Praha
Okres: Praha
Kraj:Praha
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Vznik: Zánik: err
Kostel sv. Ignáce

( web: )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Praha
Okres: Praha
Kraj:Praha
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Vznik: Zánik: err
Kostel sv. Jan Nepomucký

( web: )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Čeladná
Okres: Frýdek-Místek
Kraj:Moravskoslezský
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Vznik: Zánik: err
Kostel Navštívení Panny Marie

( web: )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Vimperk
Okres: Prachatice
Kraj:Jihočeský
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Vznik: Zánik: err
Poutní kaple Panny Marie La Salettské

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Travná
Okres: Jeseník
Kraj:Olomoucký
Stát:ČR

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
V roce 1851 zde nechal revírník František Eichinger postavit dřevěnou kapličku na paměť zázračného uzdravení manželky Veroniky. V kapli byl umístěn obraz znázorňující zjevení Panny Marie ve francouzské La Salettě. Poutníků do Travné přibývalo, proto byla v letech postavena zděná kaple posvěcená 13. září 1858. Okolí kaple do konce 19. století doplnila zastavení křížové cesty a grotta se sochou Panny Marie Lurdské.
Vznik: Zánik: err
_NO
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  nalezeno: 2794


vzkazy | chyby |
Copyright (c) 2007 - 2021 Kolektiv autorů , všechna práva vyhrazena.
Vyrobily eFirmy.cz, SDE, Cemarccom Česká republika

free counters

TOPlist