TV Seriály  |   eNabídka  |   Hory  |   Rozhledny  |   Kavárny  |   Města a obce  |   eFirmy & eFIRMS  |
Dnes má svátek, je , jaký je týden ?
  ecnea | 4waw ||  login  | setup 

ssid:
i1.czMOBIL | TABLET | PC | TV | 4K |(547)


(685)()(28)


(91)


(82)


(24)


(14)


(2794)


(3)


(35)


(13)


(65)


(275)


(12)


(515)


(142)


(440)


(23)


(51)


(120)


(685)


(208)


(15)
Hlavní
Kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  nalezeno: 2794
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

( web: http://www.farnostklimkovice.cz )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Klimkovice
Okres: Nový Jičín
Kraj:Moravskoslezský
Stát:ČR

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Trojlodní stavba vznikla na konci 14. století a v roce 1547 přibyla tzv. stará sakristie. Architektonicky významnou součástí stavby je pohřební kaple sv. Jana Nepomuckého (před r. 1739) a zámecká chodba ústící do prostoru podvěží. V kněžišti je soubor šesti figurálních renesančních epitafů místní šlechty. Náhrobní epitafy připomínající příslušníky patronátního rodu pánů z Markvartovic byly počátkem 17. století spojeny v jednotný architektonický celek tvořící sled edikul.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Bartoloměje

( web: http://farnostodry.cz )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Odry
Okres: _NO
Kraj:Moravskoslezský
Stát:ČR

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
První písemné zmínky o farním kostele sv. Bartoloměje pochází z roku 1373 a v průběhu barokního a klasicistního období byl kostel přestavěn. První přestavba po požáru roku 1691 zásadně proměnila vzhled hlavní lodi a stavební úpravy věže v roce 1792 odstranily původní atikovou korunu charakteristickou pro sakrální stavby na Kravařsku. Dnes stojí chrám na základech gotické trojlodní baziliky a věž je završena cibulovou bání. Polygonálně uzavřené kněžiště odkazuje k středověkému založení kostela od
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Josefa

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Fulnek
Okres: Nový Jičín
Kraj:Moravskoslezský
Stát:ČR

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Sakrální komplex stojící na severním návrší je stavební památkou připomínající působení kapucínského řádu. Jednolodní konventní kostel založený v roce 1674 za podpory majitele panství Jana Františka Bruntálského z Vrbna postavili podle plánů řádového stavitele Elzearia Silesia v charakteristickém kapucínském řádovém slohu. Komplex spoluvytváří areál bývalé lorety, v barokním období významného poutního místa s objektem Santa casa (svaté chýše) obklopené ambity. Jednalo se o jediný typ této stavby
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Nejsvětější Trojice

( web: http://www.farnostfulnek.cz )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Fulnek
Okres: Nový Jičín
Kraj:Moravskoslezský
Stát:ČR

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Barokní kostel s navazujícími patrovými budovami bývalého konventu představuje slohově různorodý sakrální komplex vzniklý stavební činností řádu řeholních kanovníků sv. Augustina. Konventní a farní kostel postavil v letech 1748?1760 fulnecký stavitel Mikuláš Thalherr na místě původního středověkého chrámu. K boční zdi chrámové lodi přiléhá křížová chodba z 30. let 15. století zaklenutá křížovou žebrovou klenbou. Na výzdobě interiéru se podíleli malíři Josef Ignác Sadler, Felix Ivo Leicher a Igná
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Mikuláše

( web: http://www.farnostbilovec.cz )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Bílovec
Okres: Nový Jičín
Kraj:Moravskoslezský
Stát:ČR

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Farní kostel uzavírající severní část náměstí je orientovanou trojlodní stavbou, jehož nejstarší gotické části (presbytář) pochází z doby kolem roku 1400. Věž kostela vybudoval v letech 1614?1615 zednický mistr Hans Peter. Ve sloupovém retabulu hlavního oltáře je vsazen obraz duchovního patrona chrámu od malíře a bíloveckého rodáka Felixe Ivo Leichera z roku 1777. Významnou součástí interiéru je gotická dřevořezba Krista na kříži z počátku 15. století.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Panny Marie Pomocné

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Bruntál
Okres: Bruntál
Kraj:Moravskoslezský
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel jako dominanta širokého okolí byl postaven na místě dřívější kaple v letech 1755?1765 krnovským architektem Jiřím Friedrichem Gansem. V novostavbě poutního kostela pak byl umístěn ?zázračný? obraz Pasovské Madonny s dítětem (kopie díla Lucase Cranacha). V dřívějších dobách stával vedle kostela hostinec s dodnes dochovanou studnou, jejíž hloubka je dnes 40 m. Dnes můžeme obdivovat při výstupu ke kostelu obnovenou křížovou cestu vytvořenou z různých druhů dřevin vyskytujících se v Nízkém Je
Vznik: Zánik: err
_NO
Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné

( web: http://kostelcvilin.cz )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Krnov
Okres: Bruntál
Kraj:Moravskoslezský
Stát:ČR

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Poutní kostel byl vybudován z podnětu krnovských minoritů podle projektu krnovských stavitelů A. Ganse a G. F. Ganse v letech 1722 ? 1728. Podélná jednolodní stavba se dvěma věžemi v průčelí byla vyzdobena díly řady vynikajících moravských i slezských umělců. Dvě varianty milostného obrazu Panny Marie Sedmibolestné namaloval v letech 1683 a 1690 krnovský malíř H. Täuber. Velmi oblíbené poutní místo je po staletí hojně navštěvováno poutníky ze širokého okolí i zahraničí.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Bartoloměje

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Malé Heraltice
Okres: Opava
Kraj:Moravskoslezský
Stát:ČR

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
-
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Narození Panny Marie

( web: http://krnov.minorite.cz )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Krnov
Okres: Bruntál
Kraj:Moravskoslezský
Stát:ČR

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Původně gotický minoritský kostel byl přebudován v 18. století. K trojlodní stavbě s polygonálním závěrem a dvojvěžím v průčelí, přiléhá barokní trojkřídlová dvoupatrová stavba konventu. Interiér zdobí nově restaurované vynikající fresky J. Sterna z roku 1766 a F. A. Sebastiniho z let 1781-82 a kvalitní barokní vybavení.
Vznik: Zánik: err
_NO
Farní kostel sv. Martina

( web: http://farnostkrnov.webnode.cz )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Krnov
Okres: Bruntál
Kraj:Moravskoslezský
Stát:ČR

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Výraznou dominantou krnovského městského jádra je farní kostel sv. Martina, což je původně gotická trojlodní stavba se dvěma věžemi v průčelí, která byla upravována v 16. a 18. století. Autorem bohaté sochařské výzdoby je J. Schubert a na malířské výzdobě se podíleli J. F. Greipel, J. A. Dallinger, J. Pilz a D. Wäse. V interiéru se nachází také několik cenných náhrobků z 16. a 17. století. Nedávné archeologické výzkumy prokázaly souvislost kostela se založením města Krnova.
Vznik: Zánik: err
výška věže 167m
Kostel sv. Mikuláše

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Horní Životice
Okres: Bruntál
Kraj:Moravskoslezský
Stát:ČR

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Svatého Ducha

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Krnov
Okres: Bruntál
Kraj:Moravskoslezský
Stát:ČR

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel postaven v gotickém stylu. Nyní využíván především jako koncertní síň.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Panny Marie Těšitelky

( web: )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Bruntál
Okres: Bruntál
Kraj:Moravskoslezský
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Piaristický kostel s klášterem vybudovaný v rokokovém stylu v letech 1731-1752 na popud velmistra Řádu německých rytířů Franze Ludwiga. Od roku 2006 až dosud slouží Pravoslavné církvi.
Vznik: Zánik: err
Kostel sv. Jana Křtitele

( web: )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Velké Hoštice
Okres: Opava
Kraj:Moravskoslezský
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Barokní kostel svatého Jana Křtitele.
Vznik: Zánik: err
Kostel sv. Jakuba

( web: )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Týn nad Vltavou
Okres: České Budějovice
Kraj:Jihočeský
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Vznik: Zánik: err
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

( web: https://www.signaly.cz/farnostkaterinky )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Opava
Okres: Opava
Kraj:Moravskoslezský
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Farní římskokatolický kostel zasvěcený svaté Kateřině Alexandrijské.
Vznik: Zánik: err
Kaple sv. Kříže (Švédská kaple)

( web: )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Opava
Okres: Opava
Kraj:Moravskoslezský
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Osmiboká gotická kaple založená 1390 je součástí hřbitova v Opavě Kateřinkách. V době 30-ti leté války sloužila k nekatolickým obřadům a tím získala název Švédská kaple. Pod tímto názvem ji zná každý Opavák. Kaple je nepřístupná. Uvnitř je částečně dochován cyklus fresek patnácti znamení konce světa.
Vznik: Zánik: err
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

( web: )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Velké Heraltice
Okres: Opava
Kraj:Moravskoslezský
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Vznik: Zánik: err
Kostel sv. Urban

( web: )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Dolní Benešov, Zábřeh
Okres: Opava
Kraj:Moravskoslezský
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Vznik: Zánik: err
Kostel Nejsvětější Trojice

( web: http://www.farnostopava.cz )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Opava
Okres: Opava
Kraj:Moravskoslezský
Stát:Česká republika

GPS:  

Kóta: m n. m.
Kostel je postaven na místě původního kostela z 15.století. Současná podoba je z poloviny 19.století. Zasvěcení kostela připomíná gotický deskový obraz Nejsvětější Trojice z roku 1473 umístěný nad oltářem.
Vznik: Zánik: err
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  nalezeno: 2794


vzkazy | chyby |
Copyright (c) 2007 - 2021 Kolektiv autorů , všechna práva vyhrazena.
Vyrobily eFirmy.cz, SDE, Cemarccom Česká republika

free counters

TOPlist