TV Seriály  |   eNabídka  |   Hory  |   Rozhledny  |   Kavárny  |   Města a obce  |   eFirmy & eFIRMS  |
Dnes má svátek, je , jaký je týden ?
  ecnea | 4waw ||  login  | setup 

ssid:
i1.czMOBIL | TABLET | PC | TV | 4K |(550)


(685)()(28)


(91)


(82)


(24)


(14)


(2794)


(3)


(35)


(13)


(65)


(275)


(12)


(515)


(142)


(440)


(23)


(51)


(120)


(685)


(208)


(15)
Hlavní
Kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  nalezeno: 2794
Kaple sv. Cyrila a Metoděje

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Hodíškov
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Jakuba

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Ostrov nad Oslavou
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Zmiňován r. 1370. Do dnešní podoby byl kostel přestavěn r. 1885. Věž byla postavena r. 1845.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Navštívení Panny Marie

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Obyčtov
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Projektantem kostela byl architekt italského původu Jan Blažej Santini-Aichel. Kostel je postaven v barokním slohu a má podobu želvy, která symbolizuje stálost ve víře. Mohutná věž byla postavena v r. 1798, stejně jako márnice a hřbitovní zeď.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple Panny Marie Sedmibolestné

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Vatín
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kaple byla postavena v letech 1888-91 Tomášem Polachem z Velkého Meziříčí. Jedná se o jednolodní stavbu v průčelí s představenou užší věží s vysokou jehlancovou střechou.
Vznik: Zánik: err
_NO
Studniční kaple Panny Marie

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Žďár nad Sázavou
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
V desetistěnné prostoře zaklenuté valenou klenbou je vlastní studna. Z kamenné obruby vybíhá železná kovaná konstrukce. Na vrcholu je socha Studniční P. Marie.
Vznik: Zánik: err
_NO
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Žďár nad Sázavou
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Původně gotický, barokně přestavěný kostel za účasti J. Santiniho, který je součástí bývalého cisterciáckého kláštera Studnice Blahoslavené Panny Marie. V r. 2009 byl kostel povýšen na baziliku minor. Inventář je vrcholně barokní.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Jana Nepomuckého

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Žďár nad Sázavou
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Zbudován ve 20. letech 18. stol. Vysvěcen 27. září 1722. Patří mezi nejvýznamnější stavby barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela. R. 1784 vyhořel, r. 1792 bylo uděleno povolení k jeho obnově s podmínkou, že kostel nebude již poutní a že sem bude přemístěn žďárský hřbitov. Konstrukce svatyně vychází z geometrie kruhu, přičemž mnohonásobně opakuje číslo pět. Kolem kostela byl pak vybudován na půdoryse složeném z deseti úseků kružnic prstenec ambitů, který je pročleněn pěti pětiúhelnými kaplemi a pěti branami.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple Církve Československé husitské

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Žďár nad Sázavou
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Prokopa

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Žďár nad Sázavou
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Přestavěn v pozdně gotickém slohu v letech 1521-1560. Jedná se o stavbu s dvoulodím o nestejné šířce a obdélným kněžištěm zakončeným pěti stranami osmiúhelníku.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Petra a Pavla

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Veselíčko
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Vystavěna r. 1890, nahradila původní dřevěnou zvonici, která vyhořela.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Božího milosrdenství

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Slavkovice
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Stavba poutního kostela započala v květnu r. 2005, chrám byl slavnostně posvěcen 30. března 2008. Autorem je architekt Ludvík Kolek. Ztvárnění stavby vyjadřuje symboliku Božího milosrdenství, které obdarovává věřící podobně jako voda ze střechy stékající do kamenné pateny před vstupem.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Václava

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Kundratice
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Stavba kunratické kapličky byla započata v r. 1863, plány nakreslil mistr Cejnek ze Zvole. Stavba se však protáhla až do roku 1879. Kaplička je zasvěcená sv. Václavu.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaplička sv. Cyrila a Metoděje

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Rozsochy
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kaplička byla postavena v roce 1863, 1000 let po příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, nákladem obce Albrechtice ve výši 400 zlatých. Jedná se o stavbu v klacisistnim neobarokním slohu, který kopíruje stavební prvky farního barokního kostela sv. Bartoloměje v Rozsochách. Má protáhlý půlkruhový obrys, obvodové stěny jsou kamenné, široké 60 cm. V roce 2000 byla kaplička zapsána do seznamu kulturních památek České republiky. V roce 2003 proběhla celková oprava. Každoročně zde probíhá Cyrilometodějská pouť spojená s sousedským posezením na návsi.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Bartoloměje

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Rozsochy
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel sv. Bartoloměje byl do současné monumentální podoby přestavěn v letech 1763 až 1768. Až z Holandska pochází křížová cesta a obraz Madony nad hlavním oltářem. Venkovní sochy sv. Jana Nepomuckého a archanděla Michaela pocházejí z roku 1767, pískovcový kříž z r. 1772. Svojí architekturou zastupuje typický pozdně barokní styl sakrálních staveb. Přesto jeho hmota ukrývá starší jádro, mající svůj původ hlouběji v minulosti. Nejstarší dosud známou zmínkou o vsi Rozsochách, respektive jejím kostele, je listina Demetera z Bukova z roku 1285, jíž postupuje doubravnickému klášteru sv. Kříže patronátní právo kostela v Olší. V průběhu roku 1767, tedy v podstatě až po ukončení všech prací na stavbě kostela, bylo rozhodnuto o zbudování dvou nových věží, připojených zvnějšku ke kostelní stavbě.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Rovná
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Pochází z r. 1913.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Maří Magdalény

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Olešná
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Jádro svatyně pochází ze 14. stol., v r. 1788 byl přestavěn do dnešní podoby. Při přestavbě byl zrušen hřbitov rozkládající se okolo kostela a zřízen na nynějším místě za vsí.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaplička sv. Jana Nepomuckého

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Nové Město na Moravě
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kaplička v místní části zvané Zasranec stojí nad pramenem pitné vody a pochází z konce 18. stol. (přestože nad vchodem je uvedeno datum 1810) .
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Nové Město na Moravě
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Hřbitovní kostel, jednolodní sakrální stavba bez věže, s malou polygonální věžičkou nad západním průčelím.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple Andělů strážných

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Hlinné
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Zbudována r. 1901.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Rodiny

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Řečice
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Nahradila původní dřevěnou kapli, která byla r. 1932 na náklady hostinského Josefa Šustáčka zbořena a nahrazena novou zděnou. V letech 1999-2000 byla ke kapli přistavěna zákristie.
Vznik: Zánik: err
_NO
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  nalezeno: 2794


vzkazy | chyby |
Copyright (c) 2007 - 2021 Kolektiv autorů , všechna práva vyhrazena.
Vyrobily eFirmy.cz, SDE, Cemarccom Česká republika

free counters

TOPlist