TV Seriály  |   eNabídka  |   Hory  |   Rozhledny  |   Kavárny  |   Města a obce  |   eFirmy & eFIRMS  |
Dnes má svátek, je , jaký je týden ?
  ecnea | 4waw ||  login  | setup 

ssid:
i1.czMOBIL | TABLET | PC | TV | 4K |(547)


(685)()(28)


(91)


(82)


(24)


(14)


(2794)


(3)


(35)


(13)


(65)


(275)


(12)


(515)


(142)


(440)


(23)


(51)


(120)


(685)


(208)


(15)
Hlavní
Kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  nalezeno: 2794
Kostel sv. Václava

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Radešínská Svratka
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Zmiňován r. 1366. R. 1805 byl původně gotický kostelík zbořen a nahrazen novou empírovou svatyní. Kostelní varhany pocházejí podle archivních údajů z počátku 18. stol., pravděpodobně z klášterní dílny žďárských cisterciáků.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Václava

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Zvole
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Pochází z 18. stol., kdy došlo k přestavbě původního gotického kostelíka z počátku 14. stol. Postaven na půdorysu řeckého kříže, východní rameno kněžiště je oproti zbývajícím dvojnásobně prodlouženo, k závěru východního křídla přiléhají dvě mohutné věže. Je dominantou místní návsi a chráněnou kulturní památkou České republiky.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Petra a Pavla

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Bobrová
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Původně středověký, v 18. stol. barokně přestavěn. Vysvěcen r. 1722. R. 1778 přistavěna kaple Svatého hrobu, počátkem 19. stol. nová hudební kruchta. Hladké stěny presbytáře jsou bez jakékoli štukového dekoru, přechod mezi zdmi a plochým stropem je odlišen profilovanou římsou s volutou. Hlavní oltář z r. 1786 nese sv. Bernarda a sv. Benedikta, světce spjaté s cisterciáckým řádem.
Vznik: Zánik: err
_NO
Filiální kostel sv. Markéty

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Bobrová
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel byl postaven v letech 1250-1300 v gotickém slohu. Uvnitř se nachází tři oltáře, tři zvony (velký, klekáník a umířáček) či varhany z roku 1818.
Vznik: Zánik: err
_NO
Evangelický kostel Blažkov

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Blažkov
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Zdejší modlitebna Českobratrské církve evangelické pochází z roku 1926.
Vznik: Zánik: err
_NO
Templ

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Dolní Rožínka
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Růžová klasicistní kaple s hrobkou Jana Nepomuka Mitrovského, zakladatele lesoparku Templ, ve kterém se stavba nachází.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Jakuba

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Bukov
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Dominantou obce Bukov je filiální kostel sv. Jakuba Většího, jehož vznik se datuje do 13. století. Poslední přestavbou prošel v roce 1856. V gotickém presbytáři kostela jsou zazděny náhrobní kameny s erby (jeden patří Janu Radešínskému, další Petru Čížovskému) a gotickými nápisy. Na kostelní věži visí tři zvony, největší o průměru 973 mm byl zhotoven v roce 1530 mistrem Matějem z Meziříčí, jenž zvon vyzdobil znakem zubří hlavy s houžví.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Nalezení sv. Kříže

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Moravec
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Barokní kostel vznikl přestavbou původní zámecké kaple z doby před r. 1660 umístěné ve východním křídle zdejšího zámku. Přestavba se uskutečnila r. 1794 za Seldernů. Po požáru v r. 1825 byl znovu obnoven a na konci 19. století byla původní dřevěná věž nahrazena zděnou.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Prokopa

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Pikárec
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Původní kaple z 18. stol. byla v letech 1922-23 přestavěna do dnešní podoby.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Mikuláše

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Heřmanov
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Původně gotický kostel ze 14. stol. byl zásadně barokně přestavěn v první polovině 18. stol. R. 1878 byla přistavěna kaple u východní zdi a vestavěna hudební kruchta. Pozůstatkem původního kostela jsou tři zvony z let 1493, 1504 a 1543.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Anny a Floriána

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Radkov
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Postavena v 90. letech 20. stol. podle projektu Mojmíra Kyselky ml.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Floriána

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Strážek
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Šimona a Judy

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Strážek
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Dominantou každé vsi na Bystřicku je kostel. Není tomu jinak i v malebné vesnici Strážek. Kostel sv. Šimona a Judy ve Strážku byl původně vystavěn pro nekatolíky Vilémem Muňkou z Ivančic na místě staršího kostela Navštívení Panny Marie převážně renezančně v roce 1616. Jednolodí je zaklenuto valenou klenbou s lunetami a pozdně renezanční štukovou a freskovou výzdobou. Pozoruhodný je i kostelní mobiliář. Tři erby a údaje o přestavbě kostela jsou vytesány nad bočním vchodem.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Cyrila a Metoděje

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Meziboří
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Vystavěna r. 1930. Kaplička má obdélníkovou loď s trojbokým závěrem, hranolovou věžičku a trojúhelníkový štít nad vchodem.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple Panny Marie

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Dolní Libochová
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Postavená r. 1882.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Ludmily

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Horní Libochová
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Moderní novostavba zbudovaná v letech 1993-94 podle návrhu Ludvíka Kolka z Brna.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Barbory

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Křižanov
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Původně románská kaple byla později upravena barokně. R. 1860 upravena v romantizujícím slohu. Při opravě v 80. letech 20 stol. byl kapli navrácen původní vzhled.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Jana Nepomuckého

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Křižanov
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kaple sv. Jana Nepomuckého
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Nejsvětější Trojice

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Třebíč
Okres: Třebíč
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Původně gotický kostel umístěný na městském hřbitově prodělal v letech 1564-1573 renesanční přestavbu. Roku 1701 byla u kostela přistavěna věž s cibulovým krytem a v roce 1775 byl upraven interiér s valenou lunetovou klenbou lodi.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Václava a sv. Ludmily

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Třebíč
Okres: Třebíč
Kraj:Vysočina
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Pravoslavný kostel na půdorysu rovnoramenného kříže postavena roku 1940, je tak nejmladším kostelem ve městě. Autorem návrhu a také výzdoby byl kněz Kolomacký, jež sám zhotovil ikony a malby na vnitřních stěnách kostela.
Vznik: Zánik: err
_NO
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  nalezeno: 2794


vzkazy | chyby |
Copyright (c) 2007 - 2021 Kolektiv autorů , všechna práva vyhrazena.
Vyrobily eFirmy.cz, SDE, Cemarccom Česká republika

free counters

TOPlist