TV Seriály  |   eNabídka  |   Hory  |   Rozhledny  |   Kavárny  |   Města a obce  |   eFirmy & eFIRMS  |
Dnes má svátek, je , jaký je týden ?
  ecnea | 4waw ||  login  | setup 

ssid:
i1.czMOBIL | TABLET | PC | TV | 4K |(547)


(685)()(28)


(91)


(82)


(24)


(14)


(2794)


(3)


(35)


(13)


(65)


(275)


(12)


(515)


(142)


(440)


(23)


(51)


(120)


(685)


(208)


(15)
Hlavní
Kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  nalezeno: 2794
Kostel sv. Mikuláše

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Němčice
Okres: Blansko
Kraj:Jihomoravský
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Původně gotický kostel byl kolem r. 1786 přestavěn. Při přestavbě byl zbudován na západní straně stavby presbytář, oltář z východní strany byl přenesen a na jeho místě vestavěn dřevěný kůr. R. 1844 upraven.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Cyrila a Metoděje

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Ludíkov
Okres: Blansko
Kraj:Jihomoravský
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Zbudovaná podle návrhu stavitele Františka Steigona z r. 1886. Stavba obdélníkového půdorysu se 7 m vysokou zvonicí. Původní zvony byly zrekvírovány r. 1917. R. 1947 byly posvěceny nové zvony, jsou zasvěceny Cyrilu a Metoději a Panně Marii.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Jiljí

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Studnice
Okres: Vyškov
Kraj:Jihomoravský
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Pochází z r. 1731. Na věži kostela je umístěn zvon umíráček z r. 1552, který se dochoval z původní svatyně. Oltářní obraz svatého Jiljí je dílem Josefa Hellicha z Prahy z r. 1854.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Cyrila a Metoděje

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Žešov
Okres: Prostějov
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Zbudován v letech 1877-84 v byzantském slohu. Po r. 1913 rozšířen o přístavbu presbytáře se sakristií. Oltářní obraz Smrt sv. Cyrila z r. 1883 je dílem J. L. Šichana. Varhany též z r. 1883 od firmy bratří Riegrů z Krnova.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Šebestiána

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Seloutky
Okres: Prostějov
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Jana Křtitele

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Drahany
Okres: Prostějov
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Pozdně barokní kostel z konce 18. stol. Vysvěcen r. 1790. Poničen během 2. sv. války, opraven až v letech 1954?62. Okna nesou mozaiky českých patronů, oltář znázorňuje Křest Kristův a smrt sv. Jana Křtitele.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Bartoloměje

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Žďárná
Okres: Blansko
Kraj:Jihomoravský
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Vystavěn v letech 1759-60 nákladem Leopolda, hraběte z Diettrichsteinu. V r. 2011 byla dokončena oprava fasády.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Povýšení sv. Kříže

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Benešov
Okres: Blansko
Kraj:Jihomoravský
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Pochází z 80. let 18. stol. Podélná jednolodní stavba s odsazeným kněžištěm, k jehož jihozápadní zdi přiléhá čtyřboká sakristie, v severovýchodní části lodi se nachází hudební kruchta. Vysvěcen 11. listopadu 1787.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Josefa

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Buková
Okres: Prostějov
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Pochází ze 30. let 20. stol.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Narození Panny Marie

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Protivanov
Okres: Prostějov
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Pozdně barokní kostel z r. 1772 nahradil původní kostel z počátku 16. stol., který vyhořel. Upraven v letech 1853 a 1905, kdy byla vystavěna nová věž. Další opravy proběhly v letech 1984 a 1992. V interiéru hlavní oltář s obrazem Narození Panny Marie a sochami sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého a Nejsvětějšího Srdce Páně v pseudorománském slohu, který byl zhotoven v Tyrolsku koncem 19. stol.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple Panny Marie Růžencové

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Malé Hradisko
Okres: Prostějov
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kaple pochází z r. 1845.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple Panny Marie Růžencové

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Okluky
Okres: Prostějov
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Povýšení sv. Kříže

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Stínava
Okres: Prostějov
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Kostel pochází pravděpodobně již ze 12. stol. Vystavěn v románském slohu s prvky rané gotiky. Později několikrát opravován. Objekt má zajímavou stavební podobu - drobné kamení na hliněné maltě, zesílení pilířů před narušováním hrobů.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Martina

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Seč
Okres: Prostějov
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple Panny Marie Bolestné

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Lipová
Okres: Prostějov
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Pochází z r. 1852.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Vavřince

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Hrochov
Okres: Prostějov
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Vystavěná kolem r. 1843.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Štěpána

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Labutice
Okres: Prostějov
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel sv. Martina

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Ptení
Okres: Prostějov
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Základy svatyně sahají patrně již do 12. stol. První písemná zmínka o její existenci pochází však až z 15. stol. V r. 1695 zde vznikla rodinná hrobka rodu Miniati. Počátkem 18. stol. byl kostel rozšířen. Další úpravy proběhly kolem poloviny 19. stol.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kaple sv. Františka Xaverského

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Lešany
Okres: Prostějov
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Vystavěna r. 1723, později byl u kaple založen hřbitov. Orientovaná jednolodní stavba čtvercového půdorysu se zaoblenými rohy, se dvěma apsidami tvořícími presbytář a vchodem s hudební kruchtou. Fasáda je členěna rámujícími lizénami. Na kapli je pamětní deska s letopočty 1723?1931.
Vznik: Zánik: err
_NO
Kostel Nejsvětější Trojice

( web: _NO )

webkam
video, youtube
webkamery v okolí

reklama

nejbližší turistické cíle
připravujeme...
ubytování a občerstvení
připravujeme...
reklama
Obec: Lešany
Okres: Prostějov
Kraj:Olomoucký
Stát:_NO

GPS:  

Kóta: _NO m n. m.
Novorománský kostel zbudovaný v letech 1883?84. Za 1. světové války byly zrekvírovány kostelní zvony, do kostela se zvony vrátily až r. 1997. Jednolodní stavba s věží nad vstupním průčelím. Zajímavostí jsou falešné hodinové ciferníky.
Vznik: Zánik: err
_NO
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  nalezeno: 2794


vzkazy | chyby |
Copyright (c) 2007 - 2021 Kolektiv autorů , všechna práva vyhrazena.
Vyrobily eFirmy.cz, SDE, Cemarccom Česká republika

free counters

TOPlist